Úvodní stránka>Cestování>Průlom Hornádu – perla Slovenského Ráje

Průlom Hornádu – perla Slovenského Ráje

Správa NP Slovenský ráj povolila od května 2016 regulované sjíždění kaňonu Průlom Hornádu. Reaguje tak na velký zájem veřejnosti. Jelikož to představuje pro přírodu Slovenského ráje i určitou zátěž a environmentální rizika, daná aktivita je limitovaná a prováděna pod neustálou kontrolou Správy NP Slovenský ráj.

Jako u perel bývá zvykem, jsou schované v pevné a těžko dostupné schránce. V tomto případě nejen doslovně – vždyť jde o hluboký vápencový kaňon, kterým se řeka Hornád prodírá – ale i přeneseně, protože splavování tohoto úseku bylo dlouhá léta přísně (a pak ještě přísněji) zakázáno. Ale čtete dobře: bylo! Ulita se pomaličku otevírá a dovnitř se dostávají první paprsky světla – zpráva Národního parku Slovenský Ráj zpřístupnila toto krásné místo i vodácké veřejnosti.

Něco z historie

Přestože Slovenský Ráj je dnes území s nejhustší sítí turistických stezek ve střední Evropě, samotný Průlom Hornádu byl pěším turistům dlouho nedostupný a jeho zpřístupnění se považovalo téměř za utopii. Projít touto roklí bylo možné pouze v zimě, když Hornád zamrzl, nebo po vodě na člunech a vorech. Až v letech 1960-74 byla vybudována nejdříve lanová lávka a pak chodník v rokli. Karta se obrátila, pěším se Průlom zpřístupnil a vstup po vodě se postupně zpřísňoval, aby byl nakonec zcela zakázán – až na výjimky.

Oficiálně totiž Hornád protéká (kromě toho, že krásným kaňonem) územím s pátým (nejvyšším) stupněm ochrany přírody a tam nikdo nesmí ani páchnout. Tedy kromě tisíců pěších turistů brázdících turistický chodník a samozřejmě rybáře, kteří tam mají svůj lovný revír. Asi si tedy umíte představit ekologické brázdy, které by v kaňonu zanechalo těch pár desítek lodí, což by se tudy přeplavili během několika dní v roce, kdy je Hornád reálně splavný. Výjimky v zákazu splavu uděloval nejdříve Okresní úřad životního prostředí ve Spišské Nové Vsi; později, po zpřísnění zákona šlo dokonce o výjimku samotného Ministerstva ŽP, která se tedy vůbec nevybavovala snadno.

Zřejmě jsme se ale už ministerských úředníků naotravovali dost a tak v posledních dvou letech se kompetence přesunula na Krajský úřad ŽP do Košic. A výjimkou v přísném zákazu byla možnost provést jednou ročně oficiální splav průlomu Hornádu spojený se sbíráním odpadu (a že ho tam vždy bylo).

Udělení výjimky paradoxně pomohli rybáři – samozřejmě ne záměrně. Ministerstvo totiž požádalo rybářský svaz o stanovisko k naší žádosti (pochopitelně zamítavé), ale nedokázalo pak dostatečně přesvědčivě vysvětlit přítomnost lovného revíru v tak choulostivé oblasti, a tak nám žádost odsouhlasili. Asi ať jim dáme pokoj.

Takový oficiální eko-splav pořádá klub vodáky Kamikse z Košic od roku 2000 a kromě členů klubu se ho postupně zúčastnilo množství vodáků z celého Slovenska a také z Čech a Moravy. Jednak aby pomohli s čištěním řeky a zároveň si dopřáli vodácký zážitek v kaňonu průlomu. Po dohodě s vedením správy NP se bude v eko-splavech pokračovat a zároveň se připraví tento úsek řeky na oficiální splavovací sezónu – kromě sbírání odpadu by se alespoň částečně odstraněny popadané kmeny stromů, které v kaňonu často vytvářejí zablokování toku a tedy potenciálně sifony.

Jak nyní a jak dál

Samotné vedení správy NP také nebylo bůhvíjak nadšené z přítomnosti vodáků, ale protože jsme každoročně z průlomu vynesli celkem slušnou kopu bordelu, tolerovali nás. Ale časy i lidé se mění a změny se nevyhnuly ani správě NP. Nové vedení přistoupilo k věci na naše poměry velmi inovativně a dokonce vstřícně. Přišli se záměrem zpřístupnit Průlom Hornádu i plavidlům a pustili se odvážně do realizace. Záležitost má několik rovin a například i ta legislativní je nezanedbatelná. Ukázalo se totiž, že ani vedení správy NP není všemocné a na množství souvisejících procesů museli žádat výjimky a povolení od dalších orgánů státní správy.

No není co závidět. Naštěstí se neostýchali vodáckou problematiku konzultovat se samotnými vodáky, což jim rozhodně slouží ke cti. Na řadě jednání bylo několik otázek ohledně vhodného nastavení omezení – vhodného průtoku, typů lodí, popisu a označení obtížností a délky úseků, obsahu a umístění informačních tabulí na nástupních a výstupních místech a také na vodě. Jako inspirace posloužily i národní parky v Čechách, Rakousku a Slovinsku, kde něco podobného již nějakou dobu funguje.

O výsledcích těchto snah se můžete sami přesvědčit. Původně bylo otevření možnosti splavení průlomu naplánováno na podzim 2015, kvůli extrémně nízkému stavu vody (nejen) v Hornádu však bylo posunuto na další jaro.

Splavování lodí do průlomu Hornádu je možné za určitých podmínek, přičemž omezení se týkají i typů lodí (pouze jedno- a dvoumístné), počtu lodí (maximálně 70 za den), termínu splavu (1. květen až 31. říjen), stavu vody (min. 70 a max. 110 cm na vodočtu v Hrabušicích, pro posouzení je rozhodující stav podle stránky ČHMÚ o 8:00 v daný den) a samozřejmě by měla být předepsána povinná výbava typu přilba, vesta a zabezpečení lodě proti potopení.

Podobně jako to známe z jiných národních parků, jsou určeny nástupní a výstupní místa a vystupovat na břeh jinde je zakázáno (5. stupeň ochrany, pamatujeme). Nástupy a výstupy by měly být vybaveny zmíněnými informačními tabulemi, snad i vícejazyčnými; také doufáme, že se podaří alespoň základní úprava míst pro nástup resp. výstup z lodí.

Zároveň je vstup zpoplatněn, poplatek za 1 osobu na jednorázové splutí řeky je 10 €. Cena zahrnuje pojištění pro případný zásah Horskou záchrannou službou. Je třeba zakoupit vstupenku (podobně jako “permity” na slovinské Soči). Na základě splnění podmínek pracovník Správy NP Slovenský ráj vydá povolení (lístek) na splav přímo na místě začátku splavu v lokalitě Hrabušice, Mýto – most podle data a času Vaší registrace. Splavování bude možné i bez předběžné registrace přímo na místě, ovšem nezaručuje se vydání povolení na splav z důvodu překročení kapacity – 70 lodí denně.

V případě nelegálního splavu průlomu Hornádu (bez povolení a dodržení podmínek uvedených v provozním řádu) bude udělena pokuta od pracovníků Správy NP Slovenský ráj nebo členy Stráže přírody do výše 66 €. Všechny podstatné informace najdete i na oficiální stránce správy NP http://www.slovenskyraj.eu, kde se nachází například kilometráž, formulář pro předběžnou registraci a mapa.

Máme radost?

V době, kdy si různé “zájmové skupiny” privatizují národní parky, přístup vodáků k řekám je omezován až znemožňován a z mnoha stran se na vodáky hledí téměř jako na “škodnou”, je obdivuhodné a výjimečné přijít s projektem, jehož výsledkem je přesný opak. Správa NP si u nás vysloužila palec nahoru.

I když omezení (ale v podstatě rozumných) je dost a zřejmě kvůli vodním stavům bude počet dnů, kdy bude možné Průlom splavit nevelký, rozhodně je to významný vstřícný krok. Věřím, že tento názor bude sdílet i vodácká obec a krásy Slovenského Ráje si z hladiny Hornádu po letech znovu vychutná mnoho milovníků splavování.

29.06.2016

Autor: Branko Bugorčík (pozn. redakčně přeloženo do Češtiny)

Zdroj: Pádler

Sdílej tento příspěvek na Facebooku!

Sdílet na Facebooku

Další články

Název

Přejít nahoru