Úvodní stránka>Novinky>Gumotex bojuje za lepší podmínky vodáků

Gumotex bojuje za lepší podmínky vodáků

Gumotex coating se stal loni jedním ze zakládajících členů Asociace vodní turistiky a sportu. Společně s dalšími vodáckými firmami a svazy chce zlepšit pozici vodáků na českých řekách. O cílech nové asociace jsme mluvili s jeho předsedou Petrem Ptáčkem.

Předseda Asociace vodní turistiky a sportu z.s. Petr Ptáček

Kdy a z jakého popudu vznikla Asociace vodní turistiky a sportu (AVTS)? Kdy se do ní zapojil Gumotex?

Vznik AVTS byl zapříčiněný několika důvody. Jeden z nich byl spojit vodáky a vodácké organizace, aby vytvořili jeden silný celek, který by dokázal prosazovat společné zájmy. Bohužel, třicet let od revoluce nic podobného nevzniklo a každý jen řešil své záležitosti, často protichůdně. Nikdo neprosazoval lepší podmínky na úrovni legislativy nebo v rámci místních řízení, a to se projevilo na našich řekách. Převálcovaly nás malé vodní elektrárny, které se stavěly i před loděnicemi na poslední peřeji vhodné k tréninku dětí a mládeže. Z řek se staly rybníky, pod kterými jsou dlouhá vyschlá koryta. V loňském roce byla za iniciativy vodáckých svazů a firem založena asociace, která konečně začala pracovat ve prospěch všech vodáků i vodáckých firem. Gumotex je její součástí hned od první zakládající schůze.

Koho tedy AVTS sdružuje? Pochopil jsem, že jako spolek máte mnohem větší sílu věci změnit nebo nasměrovat…

V současné době zastupujeme všechny velké vodácké a turistické svazy se základnou skoro 55 000 členů (Asociace turistických oddílů ČR, Český svaz kanoistů, Junák – český skaut – Kapitanát vodních skautů, Klub českých turistů, Svaz Vodáků České republiky), vodácké firmy (např. Gumotex, Hiko, HG Sport, půjčovny lodí ….) i jednotlivé vodáky. Díky našim stanovám se můžeme zapojovat do místních vodoprávních řízení i do posuzování vlivů na životní prostředí, což nám umožní prosazovat naše zájmy. Již jsme zamezili stavbě vodní elektrárny na Tiché Orlici v přírodním parku. Vypočetli jsme na základě vodních stavů, že by elektrárna musela být odstavena více jak polovinu roku, protože by neměla dostatečný průtok. Působila by jen jako příčná překážka bez jakéhokoli využití se všemi negativními důsledky na životní prostředí.

Vltava 2017

Co kromě nedostatku vody v řekách ohrožuje vodáctví v Česku nejvíc?

Různé další zájmy spojené s řekami – rybáři, elektrárníci, ochránci přírody. Jak je méně vody, začíná docházet ke sporům a my vodáci bohužel často prohráváme. I když je v přehradě dostatek vody na velmi krátké (obvykle 3 hodinové) zvýšení průtoku pro vodácké akce jednou za rok, kterého se zúčastní tisíce lidí, překazí nám tuto manipulaci jedna osoba. Další velký problém nám hrozí na Moravici, kde rybáři chtějí blokovat vodácké akce od května do září, i když se pořádají přes dvacet let. Důvodem je údajné pouštění studené vody z přehrady, která má ničit potěr. Jenže nikdo toto tvrzení nedoložil jediným měřením teplot, vše jsou jen hypotézy. Jak jsem později zjistil, teplota vody z přehrady v létě nijak nevybočuje od teploty vody v řece. Přehrada se prohřívá hluboko do spodních vod, a tak žádný tepelný šok nenastává. Jenže úřady se bojí, a tak uvidíme, jak to dopadne.

Spojení Gumotexu a vodáctví je nejen v ČR roky osvědčená kombinace. Jak vnímá veřejnost tuto značku na českých řekách?

Pálava se stala legendární lodí a je mezi aktivnějšími turistickými vodáky nejvíce rozšířena. Kombinace mobility, stability, ceny a dobré kvality předurčují tuto loď k masovému používání. Je to vidět i na vodáckých akcích, že Pálava má důstojné zastoupení. Sám jsem si první Pálavu koupil před 25 lety, a to za peníze ze svatebního daru. Tenkrát jsme nic neměli, já po studiích na civilní službě a manželka ještě dodělávala školu, a tak z toho byla „velmi nadšena“ :)

Výcvik hasičů na raftu Pulsar

Máte osobní zkušenosti i s našimi dalšími čluny?

Ano, často je používám. Když potřebuji vzít někoho méně zkušeného na náročnější úsek, volím Baraku. Sám sedím na háčku a nechám kormidlovat toho méně zkušeného, aby se naučil loď dobře ovládat. Málokdo to ví, ale loď se nejlépe ovládá od špičky. Mohu lépe korigovat špici a naučit tím kormidelníka správné úhly nájezdu. Jako další vaši loď používám raft Pulsar, kterého využíváme pro výcvik hasičů na nebezpečných jezech. (dan)

Sdílej tento příspěvek na Facebooku!

Sdílet na Facebooku

Další články

Název

Přejít nahoru